پاورپوینت آماده بررسی آثار مختلف معماري مصر

پاورپوینت آماده بررسی آثار مختلف معماري مصر
پاورپوینت آماده بررسی آثار مختلف معماري مصر

پاورپوینت-آماده-بررسی-آثار-مختلف-معماري-مصر

نگاهي گذرا به كليه‌ي مطالب مورد بحث

تاريخچه مصر

پادشاهي مصر

لوح تشريفاتي پادشاه نارمر

مصطبه

هرم پله اي زوسر (جوسر)

ايم حوتب

اهرام ثلاثه

ابوالهول

معبد دره اي هرم خضرع

مقبره‌هاي صخره اي

مقبره خنوم حوتپ

معبد من حوتپ

مقبره حتشپ سوت

پلان مقبره حتشب سوت

معبد صخره‌اي رامسس

پلان مقبره رامسس

معبد القصر

معبد آمون رع كرنگ

نتيجه‌گيري

 

خوفو يا خئوپوس

طول ضلع قاعده 277 متر، طول هر يالش 217 متر، ارتفاع كنوني 138 متر و قاعده‌اش بيش از 5 هكتار است. چهار گوشه هم به سوي چهار جهت قطب نما.

خوفو دومين پادشاه سلسله چهارم، پايه‌گذار مجموعه‌ي گيزا.

5 عنصراصلي مجموعه گيزا

1. هرم خوفو

2. هرم خضرع

3. هرم منكورع

4. هرم ابوالهول

5. معبد دره‌اي هرم خضرع

هرم خوفو معروف به هرمي است كه مكان طلوع و غروب خورشيد است. در ساخت هرم 2300000 قطعه سنگ در 210 رديف سنگ‌چين بكار رفته است. اتاقك تدفين در نزديكي مركز هرم قرار دارد.

 

منكوريچ يا مركرينوس

پنجمين پادشاه سلسله‌ي چهارم پسر خضرع. احداث كننده‌ي كوچكترين هرم گيزا و سومين هرم از مجموعه اهرام سه گانه، داراي سنگ‌هاي 2 رنگ، نيمه بالا سنگ‌هاي آهكي سفيد و بخش زيرين سنگ‌هاي گرانيتي سرخ فام.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل